ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม รับการประเมินสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565
ข่าวการศึกษา

ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม รับการประเมินสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับการประเมินสภานักเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกเป็นสภานักเรียนระดับประเทศมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร คณะครู และสภานักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการดังกล่าว
ในการนี้ สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้