ร.ร.เจริญสุขอุดมวิทยา เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ
ข่าวการศึกษา

ร.ร.เจริญสุขอุดมวิทยา เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา ต.คลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างภูมคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 1,790 คน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้


นายธงชัย เกตุน้อย รองผู้อำนวยการระดับประถม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา เปิดเผยว่า ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กนักเรียน ที่จะเปิดเรียนเต็มรูปแบบ จึงต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมด้านฉีดวัคซีน มาตรการด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนเรื่องของครูและพนักงาน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ทุกคนได้ฉีดวัคซีน จำนวน 3 เข็มแล้ว มาตรการรีบเด็กนักเรียน ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่บนรถ ห้ามรับประทานอาหารบนรถ ในห้องเรียนมีการพ่อฆ่าเชื้อไวรัสเป็นประจำทุกวัน

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้