ผู้ว่าราชการกำแพงเพชร แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2 ราย
ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการกำแพงเพชร แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2 ราย

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 22 ธันวาคม ที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร.นายเชาวลิตร แสงอุท

อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม
ข่าวสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมห

อ่านเพิ่ม
ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ข่าวสังคม

ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประช

อ่านเพิ่ม
คณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดท่าขึ้น ย้ำชัดหากพบรถเรี่ยไร แสดงว่าเป็นการแอบอ้างเอาชื่อวัดไปหากิน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลย
ข่าวสังคม

คณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดท่าขึ้น ย้ำชัดหากพบรถเรี่ยไร แสดงว่าเป็นการแอบอ้างเอาชื่อวัดไปหากิน สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เลย

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะสงฆ์ คณะกรรมการ วัดท่าขึ้น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พระอธิการสำเริง ตะปะสัมปันโน เจ้าอาวาส

อ่านเพิ่ม